Norrköpings föreningsarkiv

-                                                                                                                               

OBSERVERA!

Arkivet har semesterstängt vecka 29-31 och 33

Norrköpings Föreningsarkiv

Norrköpings Föreningsarkiv är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden. Arkivet tar emot och förvarar handlingar från alla typer av föreningar och organisationer, även personarkiv.

I brand- och klimatsäkra arkivrum förvaras 970 hyllmeter arkivmaterial fördelat på omkring 1500 arkivbildare, de flesta är sedan länge nedlagda föreningar. Idag är cirka 182 föreningar och organisationer medlemmar i arkivet. Det finns originalhandlingar från andra hälften av 1800- talet och fram till idag i förvar i arkivets lokaler. Arkivet förvarar även omkring 360 fanor och standar. Arkivet förvarar även Folkbladets tidningslägg från 1905 – och dess bildarkiv.

CIMG0027

Arkivets uppgift är att vara i föreningarnas och forskarnas tjänst.

För aktiva föreningar och organisationer tar arkivet ut avgifter för deponering. Medlemsavgiften är 225 kr/år (för enskild medlem är kostnaden 75 kr/år) I medlemsavgiften ingår en hyllmeter arkivhandlingar. En depositionsavgift på 225 kr/år erläggs därefter för varje påbörjad hyllmeter. Skrymmande material 375 kr/år.

Arkivet ordnas och förtecknar arkivmaterialet efter vedertagna principer och lämnar råd om arkivering. Den deponerade föreningen/ organisationen utser en arkivansvarig person, som har kontakt med arkivet. Ett arkivavtal upprättas mellan arkivet och den nya föreningen / organisationen.

Arkivet tar även emot arkivhandlingar som gåvor från nedlagda föreningar.

Ni äger handlingarna – Vi förvarar dem!

Organisationsnummer: 825001-1254

Medlemmar i Östergötlands Arkivförbund och Folkrörelsernas Arkivförbund.

Copyright © Norrköpings Föreningsarkiv
Design av Fredrik Sollenborn