Norrköpings föreningsarkiv

                                                                                                                               

Vi har semesterstängt v 27 – 32, välkommen åter den 12 augusti

För tidsbokning: Ring Måndag – Torsdag 9,00 – 11,00

Kontakt med ordförande Ingmar Dahlqvist 0768-31 23 91                                                                                              

Norrköpings Föreningsarkiv

Norrköpings Föreningsarkiv är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden. Arkivet tar emot och förvarar handlingar från alla typer av föreningar och organisationer, även personarkiv.

I brand- och klimatsäkra arkivrum förvaras 970 hyllmeter arkivmaterial fördelat på omkring 1500 arkivbildare, de flesta är sedan länge nedlagda föreningar. Idag är cirka 182 föreningar och organisationer medlemmar i arkivet. Det finns originalhandlingar från andra hälften av 1800- talet och fram till idag i förvar i arkivets lokaler. Arkivet förvarar även omkring 360 fanor och standar. Arkivet förvarar även Folkbladets tidningslägg från 1905 – och dess bildarkiv.

CIMG0027

Arkivets uppgift är att vara i föreningarnas och forskarnas tjänst.

För aktiva föreningar och organisationer tar arkivet ut avgifter för deponering. Medlemsavgiften är 250 kr/år (för enskild medlem är kostnaden 100 kr/år) I medlemsavgiften ingår en hyllmeter arkivhandlingar. En depositionsavgift på 250 kr/år erläggs därefter för varje påbörjad hyllmeter. Skrymmande material 400 kr/år.

Arkivet ordnas och förtecknar arkivmaterialet efter vedertagna principer och lämnar råd om arkivering. Den deponerade föreningen/ organisationen utser en arkivansvarig person, som har kontakt med arkivet. Ett arkivavtal upprättas mellan arkivet och den nya föreningen / organisationen.

Arkivet tar även emot arkivhandlingar som gåvor från nedlagda föreningar.

Ni äger handlingarna – Vi förvarar dem!

Organisationsnummer: 825001-1254

Medlemmar i Östergötlands Arkivförbund och Folkrörelsernas Arkivförbund.

Copyright © Norrköpings Föreningsarkiv
Design av Fredrik Sollenborn