Frågor & Svar

HUR GÅR DET TILL ATT BLI MEDLEM HOS NORRKÖPINGS FÖRENINGSARKIV?

Skriv en medlemsansökan och skicka till oss. Ärendet behandlas i styrelsen, därefter får ni svar om ni är antagna som medlemmar eller om vi hänvisar er till annat arkiv.

HUR GÖR MAN NÄR FÖRENINGEN LAGT NED?

Skriv en ansökan om arkivöverlåtelse. Ärendet behandlas i styrelsen, därefter får ni svar om ni är antagna som medlemmar eller om vi hänvisar er till annat arkiv.

HUR GÖR MAN OM MAN VILL FORSKA?

Är det ett ”herrelöst arkiv” är materialet tillgängligt. Gäller det forskning i något medlemsarkiv vill vi att man kontaktar dess förening/organisation för att få tillstånd.

FÅR MAN TITTA I ALLT MATERIAL?

Nej allt material är ej tillgängligt på grund av sekretess.

Copyright © Norrköpings Föreningsarkiv
Design av Fredrik Sollenborn