Medlemsmöte 1 december

INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE 1 december 2022.

IOGT-NTO, Norra Promenaden 108 i Norrköping kl. 18,00.

 

Hej!

På föreningsarkivets årsmöte som genomfördes den 26 april 2022 informerades det om att styrelsen skulle bjuda in till höstmöte där förslag om att höja avgifterna inför år 2023 skulle presenteras och beslut fattas.

På dagordningen för mötet den 1 december 2022 finns information om de avgifter som gäller för år 2022 samt förslag till avgifter för år 2023. 

 

De avgifter som gäller för år 2022 är.

Medlemsavgiften är 250 kronor / år – inklusive 1 hyllmeter – för förening / organisation.

För enskild medlem är avgiften 100 kronor /år - inklusive 0,5 hyllmeter.

Deponeringsavgift / per påbörjad hyllmeter är 250 kronor / år.

Förvaringsavgift för skrymmande föremål per påbörjad hyllmeter är 400 kronor / år.

 

Förslagen till avgifter för år 2023 är.

Medlemsavgift 300 kronor / år – inklusive 1 hyllmeter – för förening / organisation.

För enskild medlem är medlemsavgiften 100 kronor /år - inklusive 0,5 hyllmeter.

Deponeringsavgift / per påbörjad hyllmeter är 300 kronor / år.

Förvaringsavgift för skrymmande föremål per påbörjad hyllmeter är 450 kronor / år.

På dagordningen för mötet den 1 december 2022 finns också.

  • Information om öppethållandetider och rutiner vid inlämning av handlingar.
  • Information om Projekt Rydgrenska samlingarna (Riksantikvarieämbetet)
  • Information om årsmötet 2023.
  • Medverkan av Pernilla Matsson – Norrköpings Stadsarkiv.

 

 

 

Varje medlemsorganisation har rätt att anmäla ett ombud till medlemsmötet. 

Anmälan av ombud ska vara Norrköpings Föreningsarkiv tillhanda senast den 23 november                                                 via e-post info@nfarkiv.se  eller via telefon 0727-12 12 18, under telefontiden på måndagar – torsdagar klockan 9,00 – 11,00. Det går även att skicka anmälan via post till Norrköpings Föreningsarkiv, Vattengränden 14, 602 22 Norrköping.                                                                                                                                    

Följande uppgifter ska lämnas om ombudet.                                                                                                                             ● Namn på ombudet och vilken förening hen representerar samt telefonnummer eller                  e-postadress.

Om ytterligare någon från er förening önskar delta på mötet ska det anmälas i samband med att anmälan av ombud. Det måste då även lämnas namn, mailadress eller telefonnummer till personen.

Vid frågor går det bra att kontakta undertecknad på mail: ingmar.dahlqvist@gmail.com eller på telefon 0768-31 23 91

 

Norrköping den 2 november 2022

Hälsningar

Ingmar Dahlqvist                                                                                                                           Ordförande       

2022-11-17 10:45