Norrköpings Föreningsarkiv

Norrköpings Föreningsarkiv är en ideell förening, helt politiskt och religiöst obunden. Arkivet tar emot och förvarar handlingar från alla typer av föreningar, organisationer samt även personarkiv.
I brand- och klimatsäkra arkivrum förvaras 1200 hyllmeter arkivmaterial fördelat på omkring 1700 arkivbildare, de flesta sedan länge nedlagda föreningar. Idag är cirka 190 föreningar och organisationer medlemmar i Norrköpings Föreningsarkiv. Det finns originalhandlingar från andra hälften av 1800-talet och fram till idag som förvaras i arkivets lokaler. Arkivet förvarar även omkring 380 fanor och standar. 

Arkivets uppgift är att vara i föreningarnas och forskarnas tjänst.

För aktiva medlemsföreningar och organisationer tar arkivet ut avgifter för deponering.
Medlemsavgiften är 300 kr/år (för enskild medlem är kostnaden 100 kr/år). I medlemsavgiften ingår en hyllmeter av arkivhandlingar. En depositionsavgift på 300 kr/år erläggs därefter för varje påbörjad hyllmeter. Skrymmande material 450 kr/år.


Arkivet ordnar, förtecknar och registrerar arkivmaterialet efter vedertagna principer samt lämnar råd om arkivering. Den deponerande föreningen/organisationen utser en arkivansvarig person, som har kontakt med arkivet. Ett arkivavtal upprättas mellan arkivet och den nya föreningen/organisationen.

Ni äger handlingarna – Vi förvarar dem!
Organisationsnummer: 825001-1254

Medlemmar i Östergötlands Arkivförbund och Svenska Arkivförbundet.

Copyright © Norrköpings Föreningsarkiv

Månadens bild

Nyheter

Fler nyheter