Projekt finansierat av Riksantikvarieämbetet

 För kännedom

  

Norrköpings Föreningsarkiv arbetar från och med den 1 september 2022 med ett projekt att tillgängliggöra den unika Rydgrenska samlingen och fotografera ca 200 fanor, som finns i arkivdepån.

Rydgrenska samlingen är en stor samling från mitten av 1700-talet till början av 1930-talet av nykterhetslitteratur, trycksaker och fotografier insamlat av nykterhetsivraren Gustaf Adolf Rydgren (1856-1933). Materialet ska ordnas, förtecknas, registreras och bli sökbart på Riksarkivets hemsida samt Topotek Östergötland.

 

Fanor och standar. NFA har ca 380 fanor och standar i arkivdepån varav 200 redan är fotograferade och inlagda på Topotek Östergötland. Nu ska de återstående fotograferas så att även de blir tillgängliga via Topotek Östergötland.

 

 

Projektet beräknas pågå fram till den 31 augusti 2023.

Projektet finansieras med bidrag från Riksantikvarieämbetet.

2022-08-30 12:18