Viktig information från Verkställande Utskottet.

Vi kommer att ha inlämningsstopp från den 1 januari till den 30 juni 2023. 

På grund av att det lämnats in väldigt mycket handlingar för deposition i ”arkivet” under verksamhetsåret 2022 har inte föreningsarkivet möjlighet att ta emot fler handlingar under en period.

 

2022-12-21 15:12